Down Sendromlu Bireyler için Bağımsız Yaşam ve Kariyer Programı

Proje Kodu 95185039

Bu proje, Engelli Hakları Sözleşmesi'nin ilgili maddesine istinaden oluşturulmuş bir bağımsız yaşam programının kent genelinde yaygınlaştırılarak Down sendromlu bireylerin sosyal yaşama entegrasyonunun geniş kapsamlı uygulanmasını içermektedir.


İBB Stratejik Planı doğrultusunda belirlenecek lokasyonlarda kurulacak Bağımsız Yaşam Eğitim Merkezleri sayesinde projenin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Buna göre;

İBB bünyesinde çalışmakta olan destek hizmetleri birimine bağlı çalışan eğitmenlere Türkiye Down Sendromu Derneği tarafından uygulanmakta olan toplu taşıma, özbakım ve ev yaşamı, iş hayatı gibi 12 temel konu ve 170’in üzerinde etkinlikle teorik ve pratik uygulamalara dayalı müfredat temelli bir sosyal entegrasyon programının eğitimi verilecektir.

Bağımsız yaşam grupları oluşturulacaktır ve eğitimler verilecektir.

Bağımsız yaşam eğitimi alan özel gereksinimli bireylerin ailelerine eğitimler verilecektir.

Bağımsız yaşam uygulamaları ile ilgili farkındalık çalışmaları yürütülecektir.

Bağımsız yaşam eğitiminin daha geniş kitlelerce ulaşılabilir ve uygulanabilir olması sağlanacaktır.

Bağımsız yaşam eğitimi almış özel gereksinimli bireylerin bulundukları kent içerisinde iş gücüne, kent kültürüne ve toplumsal yaşamın tüm alanlarına olumlu katkıda bulunması sağlanacaktır.

Bağımsız Yaşam ve Kariyer Programı her ne kadar özelde Down sendromlu bireyler için oluşturulmuş olsa da müfredat ve uygulama yöntemi olarak diğer zihinsel özel gereksinimli bireylerin projeye dahil edilebileceği unutulmamalıdır.

Eşitsizliklerin Azaltılması
Nitelikli Eğitim
Sosyal | Engelli | Tüm İlçeler
161
Proje Süresi: 2 Yıl

%0,41

Proje dökümanı bulunmamaktadır.